http://domzastarepremium.rs/wp-content/uploads/2022/04/featured_image.jpg

Usluge doma

premium uslugaUsluge doma

premium uslugaUsluge doma

U okviru domskog smeštaja korisnicima se pružaju usluge stanovanja, ishrane, nege, zdravstvene zaštite; usluge stručnog rada, radno-okupacioni i rehabilitacioni sadržaji i aktivnosti, raznovrsni rekreativni, obrazovno–informativni sadržaji i druge usluge u zavisnosti od potreba, sposobnosti i interesovanja korisnika i njihovog opšteg psihofizičkog stanja.

HASSP standardIshrana u domu

HASSP ishranaIshrana u domu

U domu Avala Premium je obezbeđna redovna ishrana: tri glavna obroka i dve užine. Hrana se servira u trpezariji , koja može primiti većinu korisnika. Nepokretnim korisnicima, koji ne održavaju balans sedenja,  hrana se servira u sobama uz pružanje asistencije prilikom hranjenja. Obroci su prilagođeni zdravstvenom starosnom dobu i stanju korisnika sa specijalnim režimom ishrane. Dijabetičari i osobe čija ishrana zahteva specijalan režim dobijaju posebno prilagođen meni pod kontrolom nutricioniste i lekara.

24h nega i nadzorZdravstvena nega

24h nega i nadzorZdravstvena nega

Zdravstvena nega određuje se prema zdravstvenom stanju korisnika i proceni funkcionalnog statusa, donosno stepena podrške i plana usluge.

Dom “Avala Premium” svojim korisnicima pruža kvalitetnu medicinsku zaštitu. O zdravlju  naših korisnicika svakodnevno brine tim medicinskog osoblja vođen I kontrolisan od strane lekara opšte prakse.

Na prijemu lekar opšte prakse obavlja prijemni pregled i redovno kontroliše korisnike uz praćenje statusa i registrovanje promena:

 • merenje krvnog pritiska,
 • nivoa šećera u krvi,
 • nivoa kiseonika u krvi,
 • puls,
 • auskultacija,
 • EKG
 • koriguje ishranu u situacijama i kod korisnika kod kojih je to potrebno,
 • savetuje korisnike o očuvanju i unapređenju zdravlja (vodi se izveštajima lekara specijalista)
 • vrši dijagnostiku i blagovremeno lečenje
 • radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti
 • upućuje korisnika u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu prema medicinskim indikacijama
 • vodi medicinsku dokumentaciju
 • piše medicinske izveštaje za potrebe korisnika

Dom posreduje u organizovanju specijalističkih pregleda, kada je to potrebno, (u Domu i van njega) i transporta na iste ukoliko se obavljaju van prostorija Doma.

Unpređenju kvaliteta života i zdravlja naših korisnika doprinosi i uloga fizioterapeuta. Fizioterapeut vrši procenu psihomotornog stanja, u skladu sa postojećom medicinskom dokumentacijom. Na osnovu dobijenih podataka vrši se pravljenje plana i programa kineziterapije. Plan i program kineziterapije podrazumeva: vežbe za poboljšanje respiratorne funkcije, pasivne vežbe, aktivno – potpomognute vežbe, aktivne vežbe, vežbe balansa i koordinacije, uvežbavanje transfera, učenje pravilnog korišćenja pomagala, poboljšanje motoričke aktivnosti posle neuroloških i ortopedskih ispada, stimulacija održavanja pravilnog položaja tela prilikom hoda, podučavanje pacijenta za samostalno izvođenje vežbi i sve to u cilju poboljšanja skale aktivnosti svakodnevnog života i kako bi korisnici što kvalitetnije u psihomotornom, socijalnom i emotivnom smislu proživeli svoje treće doba.

veliki izborDruštveni život

veliki izborDruštveni život

Akcenat je na aktivnostima koje za cilj imaju očuvanje koordinacije i automatizacije pokreta, povećanje pažnje kao i unapređenje psihofizičkog zdravlja korisnika.

Organizovanje proslava rođendana, verskih i državnih praznika praznika, samo su neka od dešavanja u domu koja pozitivno utiču na raspoloženje korisnika.

Korisnicima su na raspolaganju: društvene igre organizovanje turnira u društvenim igrama sa proglašenjem pobednika , zabavni program (pesme, muzika, veliki izbor filmova, biblioteka….) , kreativne radionice, učestvovanje u raznim literarnim, muzičkim, slikarskim, sportsko-rekreativnim i sekcijama za ručne radove, prijatne šetnje po Avali i prirodi koja okružuje Dom “Avala Premium”.

u staračkom domu24h nega i nadzor

U staračkom domu Avala Premium postoji nega i nadzor 24h od strane posebno odabranog i edukovanog stručnog medicinskog osoblja.

ishranaHACCP standard

Režim ishrane je koncipiran po HACCP sistemu, što podrazumeva poštovanje standardnih operativnih procedura i uputstava ishrane

dom za stara licaDruštveni život

Naš tim privatnog doma za stara lica Avala Premium u dogovoru sa socijalnim radnikom je osmislio bogat sadržaj i zanimacije.

stručno osobljeMedicinska nega

Glavni tehničar, odgovornog tehničara, lekara, dipl. socijalne radnice, medicinskih sestara-tehničara, fizioterapeuta-masera i negovateljica i ostali.
http://domzastarepremium.rs/wp-content/uploads/2022/04/logo_footer2.png
PATITE NAS
POSETITE NAS
Avalski drum 10v, Vrčin

© Dom za stara lica Avala LUX | Sva prava zadržana. | Powered by konceptMB